Lakiasiaintoimisto Päivi Kuusjärvi

Lakiasiaintoimisto Päivi Kuusjärvi on Helsingin Herttoniemenrannassa sijaitseva, vuodesta 2001 toiminut perheyritys. Erikoisalaamme on perhe- ja perintöoikeus, sekä niihin liittyvät varallisuusjärjestelyt. Neuvomme, laadimme asiakirjoja, konsultoimme ja avustamme oikeudellisissa ongelmissa.

Pyrimme palvelemaan asiakasta kustannustehokkaasti, eli mahdollisimman nopeasti, ammattitaitoisesti ja edullisesti. Oleellinen osa tätä pyrkimystä on keskittyminen sähköisesti tehtäviin toimeksiantoihin. Useimmat yksinkertaiset asiapaperit voidaan laatia (sähkö)postia apuna käyttäen ilman, että asiakkaan tarvitsee käydä toimistollamme tai päinvastoin. Tämä säästää sekä aikaa, että asiakkaan kustannuksia. Jotkin toimeksiannoista - kuten perunkirjoitukset - vaativat myös fyysistä tapaamista, joten niiden kustannukset asiakkaalle ovat hieman suuremmat.

Toimiston päämääränä on auttaa ihmisiä toteuttamaan lainmukaisia oikeuksiaan tarjoamalla ammattiapua juridisissa ongelmissa. Noudatamme Lakimiesliiton lakimiehille antamia eettisiä ohjeita.

Yhteystiedot

Lakiasiaintoimisto Päivi Kuusjärvi
PL 50
FI-00811 Helsinki
Puh: 050 410 8101
Y-tunnus 2394603-4

Pienemmissä jutuissa tapaamme kotitoimistossani ja isommissa asioissa läheisen Opus Business Parkin tiloissa. Molempien läheltä löytyy hyvin maksutonta pysäköintitilaa, ja myös metro kuljettaa lähelle.

Lakiasiaintoimisto Päivi Kuusjärvi

Palvelut

Omaisuusjärjestelyt kuoleman varalta tai sen sattuessa

Testamentit

Perittävä voi määrätä jäämistöstään testamentilla. Testamentin muoto ja testamentin laatimisen menettelysäädökset ovat tarkoin selostettu laissa. Kun on kysymys siitä, että ihmiset antavat määräyksiä koskien omaisuusmassaansa tulevaisuudessa, on erittäin tärkeää että testamentti on asianmukaisesti ja huolellisesti laadittu. Tällöin sitä ei pystytä perittävän kuoleman jälkeen moittimaan tahto- tai muotovirheen perusteella.

Toimistomme laatii kaikenlaisia testamentteja. Lisäksi neuvomme testamentteja koskevissa kysymyksissä, kuten:

 • Mikä tulee olemaan perimysjärjestys,
 • Kenellä on oikeus tehdä testamentti,
 • Kenen kannattaa tehdä testamentti,
 • Perintö- ja lahjaverot, sekä
 • Lesken asema.
Kysy lisää

Perunkirjoitukset

Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa perittävän kuolemasta. Perunkirjoituksessa luetteloidaan pesän varat ja velat. Perunkirjoituksen on velvollinen toimittamaan se pesän osakas, jonka hoidossa pesä on. Yleensä tämä on leski tai perillinen. Perunkirjoituksessa uskotut miehet arvioivat pesän varallisuuden perintöverotuksen toimittamista varten. Kun perukirja on laadittu ja pesän ilmoittaja on antanut valaehtoisen vakuutuksensa siitä, että kaikki hänen ilmoittamansa tiedot ovat oikeita, perukirja jätetään perintöverolautakunnalle.

Kysy lisää

Perinnönjako

Perunkirjoituksen jälkeen kuolinpesässä toimitetaan tarvittaessa perinnönjako. Kun pesä on selvitetty on jokaisella osakkaalla oikeus vaatia jakoa. Mikäli vainaja oli naimisissa on kuitenkin ennen perinnönjakoa tehtävä omaisuuden ositus. Osakkaat saavat toimittaa perinnönjaon sopimallaan tavalla. Perinnönjaosta laaditaan perinnönjakokirja, jonka kaikki pesänosakkaat allekirjoittavat.

Perinnönjakokirjan sisältö ja muoto riippuu vainajan siviilisäädystä, siitä onko pesässä holhottavia, erityisjälkisäädöksiä, tarkoitemääräyksiä, millaista varallisuutta pesässä on, onko pesässä velkoja. Jos kuolinpesä on pesänselvittäjän tai testamentin toimeenpanijan hallinnossa, perinnönjako voidaan tehdä, kun pesän selvittäminen on päättynyt.

Kysy lisää

Avioliiton solmimisen ja purkamisen omaisuusjärjestelyt

Avioehdot

Puolisot voivat sopia avio-oikeudesta avioehtosopimuksella. Avioehto voidaan laatia jo ennen avioliittoa -esimerkiksi kihlausaikana, tai milloin tahansa avioliiton aikana. Avioehdossa määritellään puolisoiden omaisuus ja suhteet siihen. Avioehdon tulee täyttää muotovaatimukset, minkä lisäksi avioehto tulee rekisteröidä.

Yrityksemme neuvoo myös monissa muissa avioliitto-oikeutta koskevissa kysymyksissä, kuten:

 • mitkä ovat voimassa olevat avioeroperusteet,
 • millaisia taloudellisia vaikutuksia on avoliitolla ja
 • miten kodin omistamisesta olisi järkevintä sopia.
Kysy lisää

Ositukset

Osituksessa puretaan aviovarallisuusjärjestelmä eli erotellaan puolisoiden avio-oikeuden ulkopuolinen omaisuus. Omaisuuden osituksessa selvitetään aviovarallisuuden määrä erottelemalla puolisoiden omaisuus ja velat.

Ositusperusteita ovat toisen puolison kuolema sekä avioeroasian vireilletulo tuomioistuimessa. Ositus voidaan toimittaa sopimusosituksena tai toimitusosituksena. Mikäli varallisuutta on paljon tai omistussuhteet eivät ole selviä, on varminta turvautua lakimiehen asiantuntemukseen. Osituksen toteuttaminen perustuu osituslaskelmaan. Osituksesta tulee laatia osituskirja.

Kysy lisää

Muut palvelut

Muut asiakirjat

Toimistomme laatii myös lainhuutoja, avoehtosopimuksia, veroilmoituksia, kauppakirjoja sekä monenlaisia muita asiakirjoja. Ota yhteyttä, niin sovitaan tarkemmin.

Annamme myös oikeudellista neuvontaa puhelimitse ja sähköpostitse. 

Kysy lisää

Hinnasto

Lopullisen palvelun hinta määräytyy käytettyjen työtuntien sekä toimeksiannon vaativuuden perusteella. Viranomaisten perimät maksut laskutamme erikseen. Kaikki hinnat 1.8.2016 alkaen sitoumuksetta.

Hinnoista voidaan sopia kiinteästi toimeksiannon alkaessa.

ToimeksiantoHinta alkaen (sis. ALV 24%)
Perunkirjoitukset 550 €
Testamentit 340 €
Perinnönjaot 600 €
Avioehdot 315 €
Ositukset 550 €
Veloitus neuvonnassa* (puhelimitse tai toimistolla) 200 €/tunti (16,67 €/alkava 5 min)

Toimeksiannon kestoon perustuvia hintaesimerkkejä

Toimeksiannon kestoHinta alkaen (sis. ALV 24%)
1 tunti 200 €
50 minuuttia 166,67 €
40 minuuttia 133,33 €
30 minuuttia 100 €
20 minuuttia 66,66 €
15 minuuttia 50 €
10 minuuttia 33,33 €

Lisätietoa

Milloin tarvitset lakimiestä?

Tarvitset lakimiestä kun kohtaat oikeudellisen ongelman tai joudut tekemään sellaisia oikeustoimia, joiden menettelytapojen suhteen olet epävarma. Esimerkiksi kun joudut tekemisiin perunkirjoituksen, omaisuuden osituksen, avo- tai avioehtosopimuksen, kauppakirjan, tai kiinteistön lainhuudatuksen kanssa.

Lakimies vastaa siitä, että nimiisi laadittava asiakirja on pätevä, asianmukainen ja lainvoimainen tulevaisuudessakin. Oikeudellisten ongelmien selvittämisessä kannattaa käyttää hyväkseen ammattilaisen tarjoama lakiapu, sillä monien oikeudellisten vaiheiden ja rekisteröintien suorittaminen maallikon toimesta on paitsi työlästä, myös aikaavievää.

Lyhyt CV

Opinnot

Heinolan käräjäoikeus, tuomioistuinharjoittelu
2002 - 2003
Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta, OTK
1992 - 2000
Helsingin kuvataidelukio, YO
1988 - 1991

Työkokemus

Lakiasiaintoimisto Päivi Kuusjärvi
2001 -
Helsingin Kaupunki / hallintokeskus, johtava kaupunginasiamies, Rakentaminen ja vahingonkorvaukset -yksikön päällikkö
2014 -
Minnewater Oy, toimitusjohtaja
2011 -
Helsingin Kaupunki / hallintokeskus, kaupunginasiamies
2011 - 2014
Helsingin Kaupunki / hallintokeskus, asiamies
2004 - 2011
Edita Publishing Oy, vastaava kustannuspäällikkö
2009 - 2010
Meidän Perhe -lehti, neuvova lakimies
2004 - 2006
Heinolan käräjäoikeus, käräjänotaari
2002 - 2003
Kauppakaari / Talentum Media Oyj, juridisen kirjallisuuden kustannuspäällikkö (vastuullani mm. Suomen Laki -kirjat sekä Suomen Laki Online-palvelu)
2001 - 2002
Asianajotoimisto Juha Sarasto, avustava lakimies
2000 - 2001
Lakimiesuutiset -lehti , vakituinen avustaja
1999 - 2001
European Women's Lobby, Bryssel, harjoittelija
kesä 1997
Helsingin Vihreät r.y, toiminnanjohtaja, vaalipäällikkö
1994 - 1996

Luottamustoimet

Helsingin käräjäoikeus, lautamies
1998 - 2000
Helsingin keskusvaalipiirilautakunta, jäsen
1997 - 2008
Oikeusapuvaliokunta, jäsen
1999 - 2000
Helsingin Yliopisto, oikeusturvalautakunnan varajäsen
1996 - 1998
Vihreät Naiset ry, hallituksen jäsen
1996 - 2000
Helsingin Vihreät r.y, hallituksen sihteeri
1994 - 1996
European Student Network, kontaktihenkilö
1994 - 1995

Lakimiehen eettiset ohjeet

 1. Lakimiehen on toimittava oikeudenmukaisesti ja tavoiteltava oikeudenmukaista lopputulosta.
 2. Lakimiehen on toiminnassaan ja käyttäytymisessään oltava tehtävänsä vaatiman luottamuksen arvoinen. Hän ei saa antaa omien taloudellisten etujensa tai muiden henkilökohtaisten vaikuttimiensa haitata tehtävän tunnollista hoitamista.
 3. Lakimiehen on hoidettava hänelle uskotut tehtävät ammattitaitoisesti, huolellisesti ja viivyttelemättä.
 4. Lakimiehen on pysyttävä totuudessa.
 5. Lakimiehen on toiminnassaan oltava riippumaton ulkopuolisista vaikutteista, jotka saattavat haitata tehtävän asianmukaista hoitamista tai oikeudenmukaisen lopputuloksen saavuttamista.
 6. Lakimiehen on työssään käyttäydyttävä asiallisesti ja toimittava tasapuolisesti. Kollegiaalisuus ei saa vaikuttaa asiaan.
 7. Lakimies ei saa oikeudettomasti ilmaista, mitä hän tehtävää hoitaessaan on saanut tietoonsa.
 8. Lakimies ei saa antaa asianosaisen rodun, sukupuolen, uskonnon, yhteiskunnallisen aseman, poliittisen näkemyksen tai muunkaan vastaavan seikan vaikuttaa tehtävänsä hoitamiseen.
 9. Lakimies ei saa käyttää väärin toisen ymmärtämättömyyttä tai tietämättömyyttä lain sisällöstä. Hänen on tarvittaessa kehotettava tätä käyttämään asiantuntevaa apua.
 10. Lakimiehen on tehtävää hoitaessaan pyrittävä mahdollisuuksien mukaan asiassa sovinnolliseen ratkaisuun.
 11. Lakimiehen on jatkuvasti kehitettävä ammattitaitoaan sekä pyrittävä kehittämään yhteiskuntaa oikeudenmukaisuuden edistämiseksi.
 12. Lakimies ei saa toiminnallaan vahingoittaa lakimieskunnan yleistä arvostusta.

Lakimiehen eettiset ohjeet © Lakimiesliitto

Kuva: Päivi Kuusjärvi
© 2001-2020 Minnewater Oy